Zbliżenia

Prezentacja wykonana przez. Mgr Katarzynę Kostrowską. Graniastosłupy. Graniastosłup (wielościan) jest figurą przestrzenną, której obie podstawy są.

Poznajemy graniastosłupy-prezentacja. Graniastosłupy. Graniastosłupem nazywamy wielościan, którego dwie ściany, zwane podstawami, są przystającymi.

Prezentacja. wykonawca: Beata Dziedzic. data: 7. 06. 2005r. temat prezentacji: Bryły (graniastosłup, ostrosłup). Bryły obrotowe (stożek, walec, kula).


Wykonanie modeli graniastosłupów. ∎ Wykonanie prezentacji multimedialnej związanej z własnościami graniastosłupów. 5 Podpisanie kontraktu z uczniami:

Graniastosłupem nazywamy wielościan, którego dwie ściany (zwane podstawami). Graniastosłup, którego krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw nazywamy.


Graniastosłupa. Prawidłowego. Czworokątnego– sześcianu. w prezentacji wykorzystano slajdy z prezentacji p. Marty Szklennik i p. Agnieszki Jasińskiej.Graniastosłup. Przykład 1. Przykład 2. Ostrosłup. Kliknij przycisk opcje, aby ukryć to okienko. i Pomoc. Aby wybrać rodzaj prezentacji, kliknij przycisk.Graniastosłupy-projekt edukacyjny Gimnazjum nr56 w Poznaniu. Szukaj w tej witrynie. Nawigacja. Strona główna· Pokaz zdjęć· Dokumenty. Prezentacja.Zbiór zadań, modele graniastosłupów, kostki sześcienne, program wxMaxima, Cabrii. Geometry ii, prezentacja na temat graniastosłupów wykonana w programie.Wycięte wkładki z zeszytu ćwiczeń (składane modele graniastosłupów). Prezentacja graniastosłupy i siatki. Gwb do wykorzystania z tablicą InterWrite Bo ard.Latarnia miała około 120-135 m wysokości i kształt graniastosłupa, na którym ustawiono graniastosłup sześcioboczny. Światło zapalone na szczycie.Rys. 4. 1_ 1b. Punkty przebicia graniastosłupa pochyłego. Rys. 4. 3_ 2a. Rzuty ostrosłupa wyciętego graniastosłupem prostym o podstawie trójkąta-1.Ta prezentacja wprowadzi Cię w świat. rostopadŁoŚcianÓw i szeŚcianÓw. Graniastosłupem nazywamy wielościan, którego dwie ściany.
Prezentacja multimedialna dotycząca graniastosłupów. Ii. Ciekawostka– zaprezentowanie iluzji matematycznych. Iii. Karta pracy ucznia.

Krawędzie boczne graniastosłupa są równoległe i mają jednakową długość. Większość budynków jest w kształcie graniastosłupów np. Bloki mieszkalne, szkoły.

Projektowanie Nadzoruj pracę uczniów Rysują projekty siatek Metoda czynnościowa. Siatek. i w razie potrzeby reaguj. Graniastosłupów. Prezentacja prac.

Nauka rysowania siatek oraz obliczania pól graniastosłupów prostych w oparciu o przygotowane modele brył i prezentację multimedialną. Zdania.

W lekcji drugiej„ Opis graniastosłupów prostych” zastosowałam prezentację wykonaną przy użyciu programu Power Point. Pozwala ona w sposób bardziej czytelny.

Na podstawie danych możemy wyznaczyć różnice wysokości punktów terenu i powierzchni projektowanej w wierzchołkach kwadratów o średnią dla graniastosłupa.Prezentacja Multimedialna– figury geometryczne. Milena Trelewicz kl. 1a. Graniastosłup to wielościan, którego wszystkie wierzchołki są położone na dwóch. 11. Dyskietka z pilkiem prezentacji multimedialnej„ Graniastosłupy. Ppt” Przypomnienie wiadomości o graniastosłupach wraz z pokazem prezentacji.Potrafi obliczyć objętość graniastosłupa. Metody i formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach, prezentacja, pogadanka, ćwiczenia.Materiał zawarty w prezentacji dotyczy wiedzy na temat: prostopadłościan i sześcian, graniastosłupy proste, ostrosłupy, pole powierzchni graniastosłupa.Wysokość. Objętość graniastosłupa jest równa iloczynowi jego pola podstawy i długości jego wysokości. Objętość graniastosłupa. Koniec prezentacji.

Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących wielokątów foremnych (prezentacja wielokątów przyniesionych przez dzieci). Rozpoznawanie graniastosłupów.

Graniastosłup prosty którego wszystkie ściany są kwadratami to sześcian; Graniastosłup który w podstawie ma wielokąt foremny to graniastosłup prawidłowy.

Graniastosłup (wielościan) jest figurą przestrzenną, której obie podstawy są równoległymi wielokątami przystającymi, a ściany boczne są równoległobokami.4. Prezentacja rozwiązania zadania 1. Jak obliczyć pole powierzchni graniastosłupa o dowolnej podstawie? Uczniowie dzielą się na mniejsze grupy-mają na. Graniastosłup to wielościan, którego dwie ściany (zwane podstawami) są. Przemówienia, · Wypowiedzi publiczne, · Prezentacje.
Odp. Graniastosłup ten ma pięć ścian bocznych, pięć krawędzi bocznych. Sprawdzian z figur przestrzennych prezentacja z figur przestrzennych test z figur. Zestaw brył geometrycznych wykonanych z przeźroczystego polistyrenu, pozwala na prezentację ważnych płaszczyzn i przekątnych. Zestaw zawiera: Graniastosłup.
Celem prezentacji jest nauczenie rozróżniania wielościanów. Pobierz konspekt filmu pobierz. Wierzchołki, krawędzie, ściany i wysokość graniastosłupa.. Prostopadłość i równoległość w przestrzeni; graniastosłupy proste. Prezentacja swoich umiejętności praktycznych i wiedzy na temat brył. piszĘ prezentacje maturalne! solidnie i niedrogo.). Praca maturalna Język polski plan ramowy prezentacji pilne Jan Lechoń-GraniastosŁup Graniastosłup, którego podstawy są trójkątami, nazywamy trójkątnym. Prace przekrojowe (30) · Prasówki (19) · Prezentacje maturalne (26).O. a. b. c. d. e. f. h. r. r. r. s. α α r. r. r. r. h. a. a. a. a. a. a. h. s. r. r. o. h. a. a. a. a. b. b. b. b. s. h. sambor mariusz. a. b. c.Praca zbiorowa-analiza, prezentacja wyników, wnioski; Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym przekątna. Temat: Objętość i pole powierzchni graniastosłupa. Prezentacja na forum-przedstawiciele grup przedstawiają rozwiązania,. Własnej strony internetowej z prezentacją własnych prac artystycznych. Graniastosłup prawidłowy bądź graniastosłup foremny-to w.Ilustracja prezentuje przykładowe odcinki w graniastosłupach: wysokość graniastosłupa. Prezentacja ta może zostać wykorzystana na lekcjach matematyki w.
Pokaż wszystkie, Ćwiczenie (22), Lekcja nauczycielska (4), Prezentacje (1). Ściany, wierzchołki i krawędzie w graniastosłupach prostych Ćwiczenie. Oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego i ostrosłupa (także w zadaniach. Postaw pytania, zaplanuj pracę i przygotuj prezentację w.


Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Zespół Szkół w Wicku Gimnazjum w Wicku. p-pole podstawy graniastosłupa h-wysokość graniastosłupa. Prezentacja graniastosłupów i ostrosłupów. 1. Rysowanie, wycinanie, składanie figur. 2. Większe jednostki powierzchni: ar, hektar, kilometr kwadratowy. 3.

Opracowywanie danych statystycznych i ich prezentacja oraz charakterystyki liczbowe (średnia. Projektować i sporządzać siatki graniastosłupów prostych;

Czyli zapierająca dech w piersiach prezentacja klasy ii ga. Pod kierownictwem mgr Adriana Budnika. Gimnazjum nr 4 w Koszalinie

. Prezentacja dwóch typów siatki czworościanu foremnego· Image: ggb. Gif. Siatka graniastosłupa prawidłowego trójkątnego· Image: ggb. Gif

. Prezentacja w pigułce· Prezentacja-poradnik. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb, którego krótsza przekątna ma długość c.

  • Utrwalenie umiejętności: rozpoznawania graniastosłupów i ostrosłupów, wskazywania. w trakcie prezentacji przedstawiono typy systemów korzeniowych.
  • W skład zestawu wchodzą: ostrosłup o podstawie trójkąta-ostrosłup o podstawie czworokąta-ostrosłup o podstawie sześciokąta-graniastosłup o podstawie.
  • Obliczać pole i objętość graniastosłupa i ostrosłupa. Metody: pogadanka, problemowa, ćwiczeń, prezentacja wytworów pracy. Formy: indywidualna, grupowa.My obecnie przygotowujemy się do prezentacji, która odbędzie się przed całą. Graniastosłup prosty to graniastosłup o prostokątnych ścianach bocznych.

Zna pojęcie przekroju figury (k); · umie obliczyć pole przekroju graniastosłupa i ostrosłupa (p); · umie określić rodzaj figury powstałej z przekroju bryły.

V. postanowienia dotyczĄce prezentacji a. Jednolitość. „ o kształcie graniastosłupa ze stożkowym zakończeniem” „ pomidorokształtna” lub nazwa odmiany. Objętość i pole powierzchni graniastosłupa. 34. Przekroje graniastosłupa. 35. Sposoby prezentacji problemów w statystyce. . Graniastosłup nazywamy wpisanym w walec, jeśli podstawy graniastosłupa. Graficzna prezentacja danych statystycznych· Opracowanie danych.

Wskazuje na modelu krawędzie, wierzchołki i ściany graniastosłupa. Wyciągnie wnioski, postawi tezę, dokona prezentacji z wykorzystaniem np. Multimediów).

Graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku graniastosłup pochyły o. Takie połączenie daje możliwość prezentacji treści nauczania zarówno na rzutniku.

Wskazuje na modelu krawędzie, wierzchołki i ściany graniastosłupa. Postawi tezę, dokona prezentacji z wykorzystaniem np. Multimediów).
. Potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji. Określać liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian w graniastosłupach; Rysować graniastosłupy.. Zadania otwarte, wymagają prezentacji rachunków i rozumowania. Ile wynosi długość krawędzi bocznej tego graniastosłupa, jeżeli wiadomo.Wyróżnianie graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych. Kreślenie brył w rzucie. Pole graniastosłupa prostego. Objętość graniastosłupa prostego.Pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego. 3. Wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w. Opracowywanie danych statystycznych i ich prezentacja.Szkielet idealnie nadaje się do prezentacji w pracowniach bioligicznych. Graniastosłup o podstawie kwadratu 2. Graniastosłup o podstawie sześciokąta 3.. Potrafi kreślić siatki graniastosłupów o dowolnych podstawach. Wie o potrzebie korzystania z różnych form prezentacji informacji.


Rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji (k). · umie odczytać informacje z wykresu (k). Zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego (k).
Spis brył: walec stożek sześcian prostopadłościan graniastosłup trójkątny. Takie połączenie daje możliwość prezentacji treści nauczania zarówno na.


Ustawieniu np. Graniastosłup tworzymy przez narysowanie jego podstawy w jednym oknie. Prezentacji projektu za pomocą„ aparatu fotograficznego” dowolnie.

" Graniastosłupy" Adam Pronobis. Sobota, 29 maja 2010 00: 00. " Graniastosłupy" to prezentacja przygotowana przez ucznia kl. ib.